1 month ago

Obwieszczenie – treningi z prowadzenia rezentacji

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim

http://www.systemy-ocen.com.pl/node/178 read more...

1 month ago

Ołoszenie – treningi z komunikacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

http: read more...

2 months ago

Zaproszenie – szkolenia z autoprezentacji

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

2 months ago

Ołoszenie – kursy z międzykulturowości

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
read more...

2 months ago

Decyzja – treningi z prowadzenia rezentacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
http:/ read more...

2 months ago

Decyzja – kursy z Excela

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

read more...

2 months ago

Zaproszenie – szkolenia z obsługi klienta

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

read more...