11 months ago

Ołoszenie – treningi z komunikacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

http: read more...12 months ago

Zaproszenie – szkolenia z autoprezentacji

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...12 months ago

Ołoszenie – kursy z międzykulturowości

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
read more...12 months ago

Decyzja – treningi z prowadzenia rezentacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
http:/ read more...